Artikelen door Cristianne Koops

Het UBO-register en privacy structuren

Dit jaar wordt het Ultimate Benefical Owner-register (UBO) een feit. Wanneer precies is nog niet bekend maar langer uitstel lijkt uitgesloten. Iedere natuurlijk persoon met een belang van meer dan 25% in een bedrijf, stichting of maatschap wordt in het UBO register met naam en toenaam opgenomen. Het register is bedoeld om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en […]

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt. Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kunt u echter niet […]

Jaarlijkse oprenting

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet deze verplichting jaarlijks met een marktrente worden opgerent. Hoe die oprenting nu precies werkt, heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt. Omzetting naar oudedagsverplichting Tot uiterlijk 31 december 2019 kunt u ervoor kiezen om uw pensioen in eigen beheer […]

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit? Vrijstelling bij bedrijfsopvolging De vrijstelling is van kracht […]