Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een ‘buitensporige last’ opleveren, zo vindt de rechter. Aandelen verkocht Onlangs kwam een zaak voor de Hoge Raad waarbij een belastingplichtige op 1 januari 2013 over ruim €275.000 aan […]

Het UBO-register en privacy structuren

Dit jaar wordt het Ultimate Benefical Owner-register (UBO) een feit. Wanneer precies is nog niet bekend maar langer uitstel lijkt uitgesloten. Iedere natuurlijk persoon met een belang van meer dan 25% in een bedrijf, stichting of maatschap wordt in het UBO register met naam en toenaam opgenomen. Het register is bedoeld om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en […]

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt. Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kunt u echter niet […]

Ook bitcoin is belast in Box 3

Speculeren met bitcoins is razend populair. Ondanks het feit dat de koers bijna dagelijks enorm varieert, schaffen velen de virtuele munt aan. U dient deze bij de aangifte wel te vermelden in box 3. Welke waarde? De waarde van de bitcoin fluctueert enorm. Schommelingen van tientallen procenten per dag zijn geen uitzondering. Voor uw aangifte […]

Nieuwe huwelijksregels per 2018

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd? Wat betekent dat een beperkte gemeenschap van goederen? En in welk opzicht wijkt dat af van de wettelijke regeling die voorheen […]

LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming

Per 3 januari 2018 gaan nieuwe regels gelden voor ondernemingen of rechtspersonen die beleggen bij een financiële instelling. Vanaf dan kunt u alleen transacties doen als u een LEI-nummer heeft. Wat is een LEI precies en hoe vraagt u dit nummer aan? Voor wie geldt de wetgeving? KvKLEI staat voor Legal Entity Identifier en is […]

Estate planning

Jaarlijkse oprenting

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet deze verplichting jaarlijks met een marktrente worden opgerent. Hoe die oprenting nu precies werkt, heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt. Omzetting naar oudedagsverplichting Tot uiterlijk 31 december 2019 kunt u ervoor kiezen om uw pensioen in eigen beheer […]

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt maar schuldig blijft? Uit antwoorden van de Belastingdienst blijkt […]

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit? Vrijstelling bij bedrijfsopvolging De vrijstelling is van kracht […]

Wanneer betaalt u forensenbelasting?

Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, hangt onder meer af van het aantal dagen dat u de vakantiewoning zelf kunt gebruiken. Wanneer betaalt u forensenbelasting? Als u een vakantiewoning bezit, heeft u kans dat u forensenbelasting moet betalen. Of dat het geval is, […]